×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

مشاهده بیشتر
کارت ورود به جلسه سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی عمومی

کارت ورود به جلسه سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی عمومی

مشاهده بیشتر

برگزاری پنجاه و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیاری  رشته های تخصصی بالینی پزشکی سال 1403 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گالری

برگزاری پنجاه و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیاری رشته های تخصصی بالینی پزشکی سال 1403 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشاهده بیشتر

برگزاری چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی پزشکی سال 1402 در مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اخبار آزمون ها

برگزاری چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی پزشکی سال 1402 در مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشاهده بیشتر

انتصاب مهندس عبدالرضا حسینی بعنوان سرپرست مرکز آزمون دانشگاه

اخبار آزمون ها

انتصاب مهندس عبدالرضا حسینی بعنوان سرپرست مرکز آزمون دانشگاه

مشاهده بیشتر

میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در برگزاری آزمون دوره های توجیهی ضمن خدمت کارکنان

اخبار آزمون ها

میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در برگزاری آزمون دوره های توجیهی ضمن خدمت کارکنان

مشاهده بیشتر

سامانه های آزمون الکترونیک دانشگاه بروزرسانی شد

اخبار آزمون ها

سامانه های آزمون الکترونیک دانشگاه بروزرسانی شد

مشاهده بیشتر

بروزرسانی سامانه های مرکز آزمون دانشگاه

اخبار آزمون ها

بروزرسانی سامانه های مرکز آزمون دانشگاه

مشاهده بیشتر

آزمون دستیاران گروه بیهوشی و رادیولوژی در مرکز آزمون دانشگاه برگزار شد

اخبار آزمون ها

آزمون دستیاران گروه بیهوشی و رادیولوژی در مرکز آزمون دانشگاه برگزار شد

مشاهده بیشتر

تنظیمات قالب