سیستم برگزاری آزمون
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درباره محصول- نگارش:

*نکات مهم در برگزاری آزمون های مجازی علوم پایه دانشکده پزشکی

دانشجویان محترم لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

 1- سوالات از نظر ترتیب  به صورت تصادفی می‌باشد.

2-گزینه های پاسخنامه نیز بصورت تصادفی می‌باشند.

3- امکان بازگشت و بازبینی سوالات وجود ندارد.

4-زمان آزمون پس از ورود به آزمون در بالای صفحه نمایش داده می‌شود.

5-دانشجویان می‌بایست راس ساعت شروع در سامانه Login نمایند.

6-در هر آزمون 10% سوالات توسط دانشجو امکان انتخاب جهت مرور را دارد.

7-پس از زدن دکمه اتمام آزمون،امکان بازگشت به هیچ عنوان وجود ندارد.

8-نام کاربری و رمز عبور دانشجویان شماره دانشجویی شخص می‌باشد.